Ventil uzavírací a ventil s regulační kuželkou
V 58(43) 111(3) – 5(2)160(250) PN 160(250)
V 58(43) 121(3) – 5(2)160(250) PN 160(250)

POUŽITÍ:

Provozní látkou může být voda, neagresivní kapaliny, páry a plyny pro pracovní tlaky a teploty:

 

U ventilu s regulační kuželkou není zaručena těsnost uzávěru.

TECHNICKÝ POPIS:

Ventil je třmenový. V tělese je navařena těsnící plocha, na kterou dosedá kuželka. Vřeteno je ve třmenu utěsněno ucpávkou. Těleso i třmen jsou odlitky.

PŘIPOJENÍ:

Přírubový spoj s rozměry přírub podle ČSN 13 1060 a 13 1061, přivařovací spoj s úpravou dle ČSN 13 1075. Stavební délky přírubových ventilů dle ČSN EN 558, přivařovacích podle ČSN 13 3051. Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

MATERIÁL:

do 400° C do 550°C
Těleso 42 2643 42 2744
Kuželka 17 023.6 15 128 + stellit
Vřeteno 17 027 17 322
Těsnění ucpávky bezazbestové grafitové
Sedlo (návar) E-B405 stellit
Třmen 42 2744

ZKOUŠENÍ:

Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2

MONTÁŽ:

Ventil je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí. U ventilu ovládaného servomotorem je třeba dbát na to, aby osa elektromotoru zůstala vodorovná. V případě, že je servomotor namontován s elektromotorem nahoru se svislou osou je nutno zvětšit náplň oleje. Při zabudování ventilu do vodorovné polohy je třeba servomotor podepřít.

OVLÁDÁNÍ:

Ventil je možno ovládat ručním kolem, servomotorem nebo ze stojanu. Typ servomotoru a maximální tlakový spád stanoví dodavatel..