Ventil uzavírací se zpětným uzávěrem pro čpavek
C 43 101-240 PN 40 C 43 103-240 – regulační

POUŽITÍ:

Uzavírací orgán pro plynný a kapalný čpavek, čpavkovou vodu, průmyslové topné plyny podle ČSN 38 5502, pracovní tekutiny v chladírenství a vzduch, pro tyto pracovní tlaky a teploty:

TECHNICKÝ POPIS:

Ventil je hlavicový, s točivým stoupajícím vřetenem. Vřeteno je utěsněno ucpávkovými kroužky.

PŘIPOJENÍ:

Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061. Stavební délky dle ČSN EN 558. Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

MATERIÁL:

Těleso,víko ocel na odlitky slitinová
Vřeteno korozivzdorná ocel
Těsnící kroužek kuželky PTFE

ZKOUŠENÍ:

Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ:

Ventil je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí

OVLÁDÁNÍ:

Ventil lze ovládat ručním kolem.