Ventil zpětný do svislého potrubí
Z 35 117-5250 PN 250

POUŽITÍ:

Ventil zpětný do svislého potrubí slouží jako samočinný uzávěr zamezující zpětnému proudění pracovní látky. Je určen pro vodu, vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny pro pracovní tlaky a teploty:

Vyžaduje-li se těsnost, je nutné kromě zpětného ventilu zařadit do potrubí i armaturu uzavírací.

TECHNICKÝ POPIS:

Ventil je určen především pro svislá výtlačná potrubí čerpadel. V tělese ventilu je navařena těsnící plocha, na kterou dosedá kuželka, která je uložena ve dvojím vedení. Horní vedení je volně uložené, dolní je součástí tělesa. Směr proudění je pod kuželku.

PŘIPOJENÍ:

Přírubový spoj s rozměry přírub dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061. Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

MATERIÁL:

Těleso uhlíková ocel (42 2643)
Vedení kuželky uhlíková ocel (tř. 11)
Kuželka korozivzdorná ocel (tř. 17)
Těsnící plocha návar (13Cr)
Pouzdra ČSN 02 3499

ZKOUŠENÍ:

Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ:

Ventil je nutné montovat pouze do svislé polohy s vloženým vedením nahoře.

OVLÁDÁNÍ:

Samočinné, tlakem pracovní látky na kuželku, která uzavřením zabraňuje zpětnému proudění média.

POZNÁMKA: