Ventil zpětný s automatickým přepouštěním do
svislého potrubí Z 40 117-563 PN 63

POUŽITÍ:

Samočinný uzávěr zamezující zpětnému proudění pracovní látky, vhodný především do výtlačného potrubí odstředivého čerpadla. Je určen pro vodu, vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny pro pracovní tlaky a teploty:

Vyžaduje-li se těsnost, je nutné kromě zpětného ventilu zařadit do potrubí i armaturu uzavírací.

TECHNICKÝ POPIS:

V tělese ventilu je navařena těsnící plocha, na kterou dosedá kuželka, která je uložena ve dvojím vedení. Polohou kuželky je dána funkce přepouštěcího šoupátka, které uzavírá nebo otevírá průtok přepouštěcím kanálem. Množství nejmenšího odběru omezuje škrtící clona, jejíž velikost určují stávající průtokové a tlakové poměry.

PŘIPOJENÍ:

Přírubový spoj s rozměry přírub dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061. Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

MATERIÁL:

Těleso uhlíková ocel (42 2643)
Vedení kuželky uhlíková ocel (tř. 11)
Kuželka korozivzdorná ocel (tř. 17)
Clona REAL 096
Expander uhlíková ocel (tř.11)

ZKOUŠENÍ:

Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ:

Ventil je nutné montovat pouze do svislé polohy s vloženým vedením nahoře.

OVLÁDÁNÍ:

Samočinné tlakem pracovní látky na kuželku, která uzavřením zabraňuje zpětnému proudění média.

POZNÁMKA: