Zpětná klapka
C 09 403-510(516) PN 10(16)

POUŽITÍ:

Samočinný orgán zamezující zpětnému proudění pracovního média. Pro provoz vodárenských a energetických zařízení pro vodu, vzduch, neagresivní kapaliny. Pro pracovní tlaky a teploty:

 

TECHNICKÝ POPIS:

Zpětná klapka motýlková není armaturou uzavírací. Má excentricky uložený otočný talíř na dvou čepech. Při nežádoucím zpětném proudění je talíř klapky přitlačován na těsnící plochu.

PŘIPOJENÍ:

Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061. Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

 

MATERIÁL:

Těleso, talíř ocelolitina (42 2643)
Čep korozivzdorná ocel (tř. 17)
Těsnící plochy antikorozní materiál

 

ZKOUŠENÍ:

Zpětná klapka je zkoušena podle ČSN 13 3060, část 2.

 

MONTÁŽ:

Klapku lze montovat do vodorovného i svislého potrubí. Směr proudění provozní tekutiny musí odpovídat šipce na tělese.

 

OVLÁDÁNÍ:

Samočinné, tlakem média na talíř, který uzavřením zabraňuje zpětnému proudění.