Zpětná klapka
L 01 107-440 PN40

POUŽITÍ:

Samočinný orgán zamezující zpětnému proudění pracovního média. Je určen pro vodu, vodní páru, plyny a jiné neagresivní kapaliny pro pracovní tlaky a teploty:

 

TECHNICKÝ POPIS:

Otočně zavěšený talíř v tělese zajišťuje funkci klapky. Při úplném uzavření dosedá na těsnící plochu tělesa tvořenou pryžovým kroužkem.

PŘIPOJENÍ:

Stavební délky a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce. Klapka se vkládá mezi příruby potrubí.

MATERIÁL:

Těleso uhlíková ocel 11 416.1 s povrchovou úpravou Talíř mosaz s povrchovou úpravou Závěs korozivzdorná ocel (tř. 17) Těsnící kroužek pryž (NBR)

 

ZKOUŠENÍ:

Zpětná klapka je zkoušena podle ČSN 13 3060, část 2, DIN 3230-3.

MONTÁŽ:

Klapku je možné montovat do potrubí v libovolné poloze. Při montáži do svislého a šikmého potrubí musí být proudění pracovní látky zdola.

OVLÁDÁNÍ:

Samočinné tlakem pracovního média na talíř, který uzavřením zabraňuje zpětnému proudění.