Zpětná klapka
L 10 117-016 PN 16

POUŽITÍ:

Zpětná klapka je samočinný orgán zamezující zpětnému proudění pracovního média. Klapky v provedení -016 jsou určeny pro agresivní kapaliny, páry a plyny s ohledem na druh, teplotu a koncentraci. Maximální provozní tlaky při teplotě média:

Zpětná klapka není armaturou uzavírací. Vyžaduje-li se těsnost, je nutno do potrubí zařadit i armaturu uzavírací.

TECHNICKÝ POPIS:

Zpětná klapka má přímý průchod. Talíř klapky je spojen s ramenem a otočně uložen na čepech. Těsnící plochy jsou navařeny. Při nežádoucím zpětném proudění je talíř klapky přitlačován na těsnící plochu.

PŘIPOJENÍ:

Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060 a 13 1061. Stavební délky dle ČSN EN 558. Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

 

MATERIÁL:

Těleso,víko, talíř klapky
korozivzdorná ocel (42 2942.4)
Čepy klapky korozivzdorná ocel (tř. 17)
Těsnící plochy základní materiál

 

ZKOUŠENÍ:

Zpětná klapka je zkoušena podle ČSN 13 3060, část 2.

 

MONTÁŽ:

Klapku lze montovat do vodorovného nebo i svislého potrubí se stoupajícím směrem proudění média. Směr proudění musí souhlasit se šipkou na tělese.

 

OVLÁDÁNÍ:

Samočinné, tlakem pracovního média na talíř, který uzavřením zabraňuje zpětnému proudění.

 

VARIANTY PROVEDENÍ:

L 10 – základní
L 11 – s pákou
L 16 – s obtokem
L 17 – s pákou a závažím a obtokem