Zpětná klapka
L 10 117-610 PN 10

POUŽITÍ:

Samočinný orgán zamezující zpětnému proudění pracovního média. Je určen pro vodu, vodní páru a jiné neagresivní provozní tekutiny pro pracovní tlaky a teploty:

Zpětná klapka není armaturou uzavírací. Vyžaduje-li se těsnost, je nutno do potrubí zařadit i armaturu uzavírací.

 

TECHNICKÝ POPIS:

Zpětná klapka má přímý, nezúžený průtok. Na těsnící plochu dosedá talíř, který je uložen na rameni, otáčejícím se na čepu. Do DN 400 je víko klapky šikmé, u DN 500 a 600 je rovné.

PŘIPOJENÍ:

Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060 a 13 1061. Stavební délky dle DIN 3202 / F6. Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

 

MATERIÁL:

Těleso,víko, talíř klapky šedá litina
Čepy klapky korozivzdorná ocel (tř. 17)
Těsnící plochy mosaz

 

ZKOUŠENÍ:

Zpětná klapka je zkoušena podle ČSN 13 3060, část 2.

 

MONTÁŽ:

Klapku lze montovat do vodorovného i svislého potrubí se stoupajícím směrem proudění média. Směrem proudění musí souhlasit se šipkou na tělese.

 

OVLÁDÁNÍ:

Samočinné, tlakem pracovního média na talíř, který uzavřením zabraňuje zpětnému proudění.

 

VARIANTY PROVEDENÍ:

L 10 – základní
L 11 – s pákou a závažím
L 16 – s obtokem
L 17 – s pákou a závažím a obtokem