Zpětná klapka
L 10 117-616 PN 16

POUŽITÍ:

Samočinný orgán zamezující zpětnému proudění pracovního média. Je určen pro vodu, vodní páru a jiné neagresivní provozní tekutiny pro pracovní tlaky a teploty:

Zpětná klapka není armaturou uzavírací. Vyžaduje-li se těsnost, je nutno do potrubí zařadit i armaturu uzavírací.

TECHNICKÝ POPIS:

Zpětná klapka má přímý průtok. Na těsnící plochu dosedá talíř, který je uložen v rameni otáčejícím se na čepu.

PŘIPOJENÍ:

Přírubový spoj s rozměry dle ČSN 13 1060 a 13 1061. Stavební délky dle ČSN EN 558 (řada 1) a dle DIN 3202/F6 (řada 2). Základní stavební a připojovací rozměry jsou uvedeny v tabulce.

MATERIÁL:

Těleso,víko šedá litina (42 2420)
Čepy klapky korozivzdorná ocel (13 Cr)
Talíř klapky temperovaná litina (42 2533)
Těsnící plocha- tělesa mosaz
– talíře mosaz (do 200°C)
pryž (do 120°C)

 

ZKOUŠENÍ:

Zpětná klapka je zkoušena podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ:

Klapku lze montovat do vodorovného nebo i svislého potrubí se stoupajícím směrem proudění média. Směr proudění musí souhlasit se šipkou na tělese.

OVLÁDÁNÍ:

Samočinné, tlakem pracovního média na talíř, který uzavřením zabraňuje zpětnému proudění.

VARIANTY PROVEDENÍ:

L 10 – základní
L 11 – s pákou a závažím
L 16 – s obtokem
L 17 – s pákou a závažím a obtokem